Zaktualizowany program wizyt duszpasterskich

Prezentujemy zaktualizowany program kolęd 2021/22. Zwracamy uwagę, że 2.02 (środa) nasi księża odwiedzą mieszkańców Podkowy Leśnej przy ulicy Jałowcowej, ponadto dochodzą nowe dni, w których odbędą się wizyty duszpasterskie, czyli 7, 8, 9 oraz 11 i 12.02.