O parafii

Parafia

początki

W Mieście-Ogrodzie powinien znajdować się również Kościół-Ogród — postanowili członkowie Komitetu Budowy Kościoła w Podkowie Leśnej, który zawiązał się w 1932 r. Kościół zlokalizowano w oddaleniu od głównego traktu ulicznego na działce liczącej 4413 m kw.

Projekt Brunona Zborowskiego, Profesora Politechniki Warszawskiej, został zainspirowany pawilonem polskim prezentowanym na wystawie w Paryżu w roku 1932, z oszklonymi drzwiami, wychodzącymi na teren zieleni z pergolami i niskim murkiem z piaskowca.Gospodarzami i budowniczymi kościoła w Podkowie Leśnej byli sami mieszkańcy, którzy samodzielnie zebrali fundusze. Uroczyste położenie kamienia węgielnego odbyło się 11 listopada 1932 roku z udziałem ofiarodawców — przedstawicieli klubów motoryzacyjnych i lotniczych oraz licznie zgromadzonych innych gości.

powstaje kościół

Budowa trwała od kwietnia do listopada 1933 r. 5 listopada tego roku abp Antoni Szlagowski poświęcił nowy kościół. W roku 1934 prof. Zygmunt Hellwig, znany projektant ogrodów, przygotował projekt zazielenienia, zrealizowany póżniej wraz z miejscowymi fachowcami — Eweliną Krzyżewską, Władysławem Milewskim i Kujathem. Pergole, dach nad pergolą i murki wykonano dopiero w roku 1943 z kamienia przywiezionego w 1939 r. (tuż przed wybuchem wojny).

W czasach powojennych nie mogło być mowy o dalszym urządzaniu przykościelnego ogrodu czy rozbudowie samego kościoła, mimo że w tej sprawie kierowano liczne petycje do władz. Dopiero w roku 1964 ks. dr Franciszek Bartański otrzymał zatwierdzenie projektu i zezwolenie na rozbudowę istniejącej już wtedy tzw. „Kancelarii”, stojącej przy kościele.

W czerwcu Kuria mianowała nowego proboszcza, który jako wikariusz-adiutor objął urząd 31 lipca 1964 r. Ks. Leon Kantorski już 15 sierpnia tego roku rozpoczął budowę plebanii i przystąpił do urządzania ogrodu na terenie przykościelnym.

W latach 1985-1988, w związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków uczestnictwa w liturgii, kościół rozbudowano wg projektu arch. Janusza Tofila i inż. Andrzeja Gierosa. Wyłoniona w zamkniętym konkursie koncepcja obejmowała powiększenie nawy głównej o 250 m², utrzymanie dotychczasowego stylu istniejącej świątyni, zachowania przejazdu dla pojazdów biorących udział w autosacrum, otwarcie widoku na prezbiterium z nawą główną oraz stworzenie przylegającej do niej przeszklonej przestrzeni dla matek z dziećmi. Wnętrza uświetniają dzieła prof. Stanisława Słoniny oraz prof. Kazimierza Gustawa Zemły.

ogród

Twórcą projektu i kontynuatorem realizacji ogrodu był dr. Zdzisław Bąkowski, a konsultantem architekt krajobrazu Alicja Lipińska.Wedle projektu Zdzisława Bąkowskiego teren ogrodu przykościelnego podzielono na 8 tematycznych sektorów:

  • Przyroda chroniona Polski. Sektor ten obejmuje rośliny zagrożone wytępieniem i wymarciem na obszarze Polski;
  • Przyroda Podkowy Leśnej. Sektor ten ma uwypuklać całe piękno przyrody podkowiańskiej;
  • Lapidarium. Głównym elementem i podstawowym akcentem terenu są duże głazy umieszczone na nieregularnie uformowanym nasypie;
  • Przyroda minionych wieków. Sektor dawnych dziejów reprezentuje olbrzymi okres historii ziemi mazowieckiej i Polski;
  • Poletko Matki Bożej. Zgrupowano tu rośliny związane z tradycyjnymi przejawami kultu kościelnego;
  • Ogród bibilijny. Przyrodniczy obraz dziejów bibilijnych;
  • Ptasi raj. Zespół ten jako całość ma dawać wpełni estetyczne wrażenie w każdej porze roku przez kształt sylwetki, kolor liści, kwiatów, zieleń zimą itd. Zasadniczym celem tej części ogrodu jest ochrona ptaków;
  • Ogród ziołowy ma być wyrazem ochrony tradycji i ojczystej kultury, a także przypomnieniem, że klasztor był u nas nie tylko ośrodkiem wiary i kultu, lecz także ważnym ośrodkiem leczniczym, ośrodkiem ogrodnictwa i sadownictwa.