5-11.09

05 WRZEŚNIA 2021
23 Niedziela Zwykła

7:30 + Józefa Marcisz w 66 r. śm.
9:30 + Aleksandra Wdowińskiego
11:00 + Stefana Honoratę Ziółkowskich Annę dziadków Ziółkowskich i
Zalewskich
13:00 za parafian
 Marcina Magdalenę i Barbarę, w int. dziękczynno – błagalnej o
potrzebne łaski, Boże prowadzenie
 O bł. Boże dla p. Hani i ks. Pawła z prośbą o potrzebne łaski
 Dziękczynna w 50 r. sak. Małżeństwa Teresy i Michała Czarneckich
z prośbą o bł. dla jubilatów oraz dzieci i wnuków
 Dziękczynna w 41 r. ślubu Hanny i Zbigniewa z prośbą o potrzebne
łaski
 O zdrowie i potrzebne łaski dla Barbary
Helenę Kulesz (greg 5)
Irenę i Jerzego Kalinowskich, Mariana Dudka

Helenę, Józefa, Kazimierza Rybickich
Genowefę Koc
16:30 Ślub: Marcina i Agnieszki
18:00 + Eugeniusza Ślepowrońskiego w 5 r. śm. jego rodziców
Mariannę i Adolfa Ślepowrońskich oraz Mariannę i Józefa
Stokowskich o łaskę miłosierdzia Bożego i zbawienie wiezne

Poniedziałek – 6. 09. 2021
7:00 + Helenę Kulesz (greg 6)
18:00 Wypominki

Wtorek – 7. 09. 2021
7:00 + Helenę Kulesz (greg 7)
18:00 + Ewę Dzierżawską
18:00 + Józefa w r. śm. i Jadwigę Podlasek i zmarłych z ich rodzin

Środa – 8. 09. 2021
7:00 + Halinę i Rafała Kotowskich
18:00 + Helenę Kulesz (greg 8)
18:00 + Hipolita, Marię, Annę, Paulinę i zmarłych z rodz.

Czwartek – 9. 09. 2021
7:00 + Helenę Kulesz (greg 9)
18:00 Genowefę w 21 r. śm. i Leona w 17 r. śm. Gontarczyk
18:00 + Stanisława Serafinowicza w 14 r. śm.

Piątek – 10. 09. 2021
7:00 + Danutę Skowron
18:00 + Helenę Kulesz (greg 10)
18:00 W 33 rocznicę ślubu Anny i Andrzeja Biedroń

Sobota – 11. 09. 2021
7:00 + Szarlotę i Czesława Sobek
18:00 + Łucję Chwil
18:00 + + Helenę Kulesz (greg 11)