29.08-4.09

29 SIERPNIA 2021 – 22. Niedziela Zwykła
7:30 + Jana Odziemka w 2 r. śm
9:30 Dziękczynna w 58 r. ślubu Marii i Andrzeja z prośbą o Boże łaski
11:00 + Janinę i Józefa Marchwiak, Janinę i Jana Kalisiewiczów
13:00 za parafian
 O Boże bł. dla rodziny Grochal Małgorzatę i Piotra oraz ich dzieci
 W 35 r ślubu Jadwigi i Jana w podziękowaniu za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze bł.
 12 r. małżeństwa Zofii i Karola, o Boże bł dla załej rodziny(3
synów)
Krzysztofa Ciesielskiego w 13 r. śm.
Janinę i Stanisława Przyszło
Stanisława Kołodziejczuka w 1 r. śm.
Wiesława Jurczewskiego
18:00 + Jadwigę i Huberta Sowińskich

Poniedziałek – 30. 08. 2021
7:00 + Wiktora Paciorka
18:00 Dziękczynna za Hannę i Romana z okazji 42 r. ślubu o Boże bł. i
opieką NMP
18:00 + Janinę Kuzak w 11 r. śm.

Wtorek – 31. 08. 2021
7:00 O Boże bł. dla rodziny Szepietowskich i dziękczynienie za życie
Lidii, Stanisława, Sebastiana i Władysława
18:00 + Łucję Chwil
18:00 + Stanisławę Dźbik

Środa – 01. 09. 2021
7:00 + Helenę Kulesz (greg 1)
18:00 + Halinę i Rafała Kotowskich
18:00 Za dawcę

Czwartek – 2. 09. 2021
7:00 + Stanisława Jarockiego w 100 r. ur i 35 r. śm.
18:00 + Helenę Kulesz (greg 2)
18:00 + Andrzeja Andrzejewskiego CR Andrzejewskich, Osmańskich

Piątek – 3. 09. 2021
7:00 Dziękczynna za łaskę chrzty świętego i z prośbą o umocnienie
wiary, nadziei i miłości przez wstawiennictwo świętych patronek
Jadwigi, Marii, Teresy
18:00 + Helenę Kulesz (greg 3)
18:00 + CR Toczydłowskich i Pietrasiewiczów

Sobota – 4. 09. 2021
7:00 + Helenę Kulesz (greg 4)
18:00 + Stefanię i Józefa Golędzinowskich oraz Alinę i Julię
18:00 + Marię Grabarczyk